Samen naar een betere wereld

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen is door NTT Netherlands B.V. besloten om de CO2-prestatieldder op te zetten om een beter inzicht te krijgen in onze CO2 uitstoot. Door het maken van een CO2-foorprint zijn onze belangrijkste emissiebronnen in kaart gebracht. Het niveau waarop NTT Netherlands B.V. omgaat met CO2-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO aan de CO2-prestatieladder voor level 3 stelt.

CO2 Prestatieladder badge
CO2 Prestatieladder badge
Nederland CO2-neutraal

Meer informatie

Op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) vindt u meer informatie over de CO2-prestatieladder. Bekijk ook de website van Stichting Nederland CO2 Neutraal voor meer informatie over onze participatie

Connect with us